USŁUGI AISCON

info@aiscon.pl optymalizacje; konsulting; doradztwo biznesowe; szkolenia; wsparcie strategiczne

Wyspecjalizowane usługi

W czym możemy Ci pomóc?

* Klienci biznesowi - pozyskiwanie i obsługa

* Sieć dostawców - budowa i rozwój

* Negocjacje - kontrakty, oferty, parametry

* Wycena produktów i usług

* Kontroling operacyjny i finansowy - wdrożenie metod kontroli kosztów

* Procesy przedsiębiorstwa - audit, mapa, mierniki efektywności

* Dokumentacja - tworzenie i przegląd procedur

* Kondycja finansowa - zwiększenie zysku bez inwestycji

* Zmiana - przeprowadzanie zmiany kulturowej

* Struktura organizacyjna - budowa i rozwój

* Jakość - zapewnienie i sterowanie

* IATF 16949, ISO: 9001, 14001, 18001, 50001, FSSC - przygotowanie do certyfikacji

SZKOLENIA

Realizujemy bogatą tematykę szkoleń dla firm sektorów produkcyjnego i spedycyjnego. Z dbałości o ich efektywność, szczegóły, zakres i czas trwania dostosowywany jest indywidualnie do potrzeb, branży, dojrzałości biznesowej oraz profilu uczestników firmy Klienta. Nasze szkolenia komponujemy z różnorodnych zagadnień kluczowych dla sukcesu każdego przedsiębiorstwa.

BIZNESOWE

- Ocena rynku i analiza przewag konkurencyjnych (5 sil Portera, Benchmark)

- Działalność podstawowa vs. outsourcing i integracja pionowa

- Pozyskiwanie dostawców (RFQ, specyfikacje, Sourcing)

- Pozyskiwanie klientów, w tym zagranicznych

- Kultura kontrahentów z Chin, Indii i Ameryki Południowej (Q&A z ich mieszkańcami)

- Kontrakty handlowe i nietrudna sztuka negocjacji warunków

- Wycena produktów i usług (modele kosztowe)

- Poprawa płynności finansowej

ZARZĄDCZE

- Zmiana kulturowa i organizacyjna

- Controlling operacyjny i finansowy

- Skalowalna struktura organizacyjna

- Polityka płacowa i systemy motywacyjne

- Zakresy obowiązków i opisy stanowisk

- Realizacja komunikacji wewnętrznej i poznanie opinii pracowników

- Mierniki działalności KPI

BLOKI TEMATYCZNE

- negocjacje, specyfikacje, wybór dostawców                                                      

- wycena produktów i usług w praktyce                                                                  

- controlling operacyjny podstawy                                                                             

- rekrutacja, szkolenia wg TWI, programy płacowe i motywacyjne                   

- Filozofia Lean i 7 grzechów nieefektywności                                                        

- wykorzystanie zasobów (TPM, SMED, OEE)                                                         

- procesy odchudzone (Pull, Kanban, Yamazumi)                                                    

- nieustanne doskonalenie przez Toyota Kata                                                         

- ciągły przepływ gniazd i stanowisk (layout, 5S, poziomowanie) 

OPERACYJNE

- Filozofia Lean, geneza i znaczenie

- Przedsiębiorstwo XXI w. (Industry 4.0)

- Przewaga Pull nad Push

- 7 grzechów głównych wg Toyoty

- Istota taktu klienta

- Zrozumienie przepływów (VSM)

- Kalkulacja dostępnych i wykorzystanych zdolności produkcyjnych

- Eliminowania niestabilności w procesie (OEE, SMED, TPM)

- Organizacja stanowisk pracy, czynności cykliczne

- Rekrutacja i system szkoleń wg TWI

- Rozwiązania wspomagające przepływ (Layout, 5S+Safety, narzędzia wizualne)

- Logistyka wewnętrzna, Pull, Kanban, Supermarket

- Znaczenie planowania, JIT

- Kontrola vs. zapewnienie jakości

- Filozofia i narzędzia ciągłego doskonalenia

- Bezpieczeństwo, kultura oraz wymagania prawne

- System pomysłów pracowniczych

MIEKKIE

- Skuteczna komunikacja

- Zarządzanie z szacunkiem

- Rola liderów w budowie kultury organizacyjnej

Twój biznes robi się skomplikowany? Skontaktuj się z nami! Pokażemy Ci prostszą stronę. info@aiscon,pl